Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ly tách trà cà phê

Ly cốc trà Cung Đình men đen lòng gốm
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Cốc trà Cung Đình men nâu lòng trắng
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Cốc uống trà Cung Đình gốm tử sa
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bếp hâm cafe đốt nến men nâu lòng vàng kèm đĩa kê
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Bếp hâm cafe đèn cầy men nâu lòng kem kèm đĩa kê
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc trà Cung Đình men đen lòng gốm khắc tre
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Bếp đun cafe gốm sứ men nâu lòng trắng kèm đĩa kê
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách cafe đốt nến men nâu lòng vàng kèm đĩa kê
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc uống trà hoa sen men lam cổ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc trà tàu men lam vẽ sơn thủy
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly trà tàu men lam vẽ rồng phượng
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Cốc trà tàu men lam vẽ rồng phượng
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Cốc uống trà hoa men lam vẽ sơn thủy
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Cốc trà Cung Đình men lam vẽ rồng phượng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly tách cafe nóng men đen lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly cốc trà không quai men kem vẽ hoa sen xanh
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
0949808555