Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bát chiết yêu Bát Tràng

-8% Bộ bát chiết yêu gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 615,000 565,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 15cm vẽ cá đàn
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
-9% Bát chiết yêu Bát Tràng 18cm vẽ cá đàn
Giá: 275,000 250,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 12cm vẽ cá đàn
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
-4% Bát chiết yêu Bát Tràng bộ 6 chiếc men đen lòng gốm
Giá: 680,000 650,000 VNĐ
-4% Bát chiết yêu Bát Tràng 22cm men đen lòng gốm
Giá: 245,000 235,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 20cm men đen lòng gốm
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
-7% Bát chiết yêu Bát Tràng 18cm men đen lòng gốm
Giá: 135,000 125,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 16cm men đen lòng gốm
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 11cm men đen lòng gốm
Giá: 30,000 30,000 VNĐ
Bát chiết yêu 13cm men đen lòng gốm
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men lam cổ 16cm vẽ Hoa Sen
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men lam cổ 18cm vẽ Hoa Sen
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men ngọc cổ 18cm vẽ rồng phượng
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men lam cổ 18cm vẽ Sơn Thủy
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
-5% Bát chiết yêu Bát Tràng 16cm men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 105,000 100,000 VNĐ
123
0949808555