Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bát chiết yêu Bát Tràng

Bát chiết yêu 12cm hoa chanh

Bát chiết yêu 12cm hoa chanh

Mã sản phẩm: 5100404

Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bát chiết yêu 18cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Bát chiết yêu 16cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Bát chiết yêu 14cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát chiết yêu 12cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
-17% Bát chiết yêu 13cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 90,000 75,000 VNĐ
-14% Bát chiết yêu 16cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 145,000 125,000 VNĐ
-6% Bát chiết yêu 18cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 175,000 165,000 VNĐ
-8% Bộ bát chiết yêu gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 615,000 565,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 15cm vẽ cá đàn
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
-9% Bát chiết yêu Bát Tràng 18cm vẽ cá đàn
Giá: 275,000 250,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 12cm vẽ cá đàn
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
-4% Bát chiết yêu Bát Tràng bộ 6 chiếc men đen lòng gốm
Giá: 680,000 650,000 VNĐ
-4% Bát chiết yêu Bát Tràng 22cm men đen lòng gốm
Giá: 245,000 235,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 20cm men đen lòng gốm
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
-7% Bát chiết yêu Bát Tràng 18cm men đen lòng gốm
Giá: 135,000 125,000 VNĐ
123
0949808555