Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bình lọ men kết tinh

Bình lọ hoa men kết tinh dáng lọ bom
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Lọ hoa men kết tinh trắng dáng cuốn thư
Giá: Call 0949808555
0949808555