Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Phin cafe gốm sứ

Phin cafe gốm sứ Bát Tràng vẽ chuồn khoai
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men rạn vẽ hoa sen
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin sứ Bát Tràng vẽ chuồn khoai tam thái
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin sứ Bát Tràng vẽ chuồn chuồn
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin gốm Bát Tràng vẽ cá

Phin gốm Bát Tràng vẽ cá

Mã sản phẩm: 7501112

Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ vẽ hoa cúc dây
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ Bát Tràng vẽ cá
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cà phê sứ vẽ chuồn chuồn
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ đẹp vẽ chuồn chuồn ớt
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ vẽ hoa bèo

Phin cafe gốm sứ vẽ hoa bèo

Mã sản phẩm: 7501102

Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe sứ vẽ hoa sen dây

Phin cafe sứ vẽ hoa sen dây

Mã sản phẩm: 7501103

Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ Bát Tràng đẹp vẽ hoa chanh
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ Bát Tràng vẽ hoa bèo đỏ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ vẽ cá đàn đỏ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin gốm sứ vẽ hoa sen dây

Phin gốm sứ vẽ hoa sen dây

Mã sản phẩm: 7501109

Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin gốm sứ cao cấp vẽ hoa chanh đỏ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
0949808555