Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Phin cafe gốm sứ

Phin cà phê gốm sứ men thủy tinh khắc tre trúc
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ bát ủ giữ nhiệt
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men đen lòng gốm
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men đen lòng xanh
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Phin pha cà phê bằng gốm sứ men đen lòng đỏ khắc chữ Coffee
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men đen lòng xanh khắc chữ Coffee
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ men đen lòng đỏ khắc chữ Coffee
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ cao cấp men đen lòng gốm khắc chữ Coffee
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ men đen lòng vàng khắc chữ Coffee
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Phin cà phê Bát Tràng men đen lòng xanh thủy tinh khắc chữ Coffee
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men gốm lòng vàng khắc chữ Coffee
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ men rạn vẽ chuồn khoai tam thái
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men rạn vẽ chuồn khoai
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men rạn vẽ chuồn khoai
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men rạn vẽ sơn thủy
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ men rạn vẽ cá
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
123
0949808555