Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Phin cafe gốm sứ

Phin cafe gốm sứ men hỏa biến ngọc trai
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ Bát Tràng men hỏa biến ngọc trai ly sứ 280ml
Giá: 295,000 295,000 VNĐ
Bộ phin cafe gốm sứ men hỏa biến Hồng Tuyết ly cafe 180ml
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Phin sứ pha cafe men hỏa biến Hồng Tuyết
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
Bộ phin cafe gốm sứ men hỏa biến Hồng Tuyết ly cafe 280ml
Giá: 295,000 295,000 VNĐ
Bộ phin cafe gốm sứ men hỏa biến Hồng Tuyết ly cafe 150ml
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bộ phin pha cafe gốm sứ men hỏa biến Hồng Tuyết cốc sứ không quai
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ Bát Tràng vẽ chuồn khoai
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men rạn vẽ hoa sen
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin sứ Bát Tràng vẽ chuồn khoai tam thái
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin sứ Bát Tràng vẽ chuồn chuồn
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin gốm Bát Tràng vẽ cá

Phin gốm Bát Tràng vẽ cá

Mã sản phẩm: 7501112

Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ vẽ hoa cúc dây
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ Bát Tràng vẽ cá
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cà phê sứ vẽ chuồn chuồn
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ đẹp vẽ chuồn chuồn ớt
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
0949808555