Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bộ đồ ăn nhà hàng Nhật Bản

Chén bát ăn cơm khum miệng men đen lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bát ăn cơm miệng loe men đen lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bát sứ ngâm cafe giữ ủ nhiệt men đen lòng gốm
Giá: 40,000 40,000 VNĐ
Bộ bát hâm nóng đồ ăn đốt nến men đen lòng gốm
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
-10% Bếp sứ đốt nến và bát hâm nóng đồ ăn gốm sứ
Giá: 500,000 450,000 VNĐ
-4% Bát chiết yêu Bát Tràng bộ 6 chiếc men đen lòng gốm
Giá: 680,000 650,000 VNĐ
-4% Bát chiết yêu Bát Tràng 22cm men đen lòng gốm
Giá: 245,000 235,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 20cm men đen lòng gốm
Giá: 145,000 145,000 VNĐ
-7% Bát chiết yêu Bát Tràng 18cm men đen lòng gốm
Giá: 135,000 125,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 16cm men đen lòng gốm
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 11cm men đen lòng gốm
Giá: 30,000 30,000 VNĐ
Bát chiết yêu 13cm men đen lòng gốm
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Bếp sứ bàn ăn men đen đồ dùng nhà hàng
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Bếp sứ hâm nóng đồ ăn đốt nến men trắng ngà
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
-17% Thố tiềm canh, thố chưng tổ yến gốm sứ men đen lòng đỏ
Giá: 115,000 95,000 VNĐ
-15% Thố chưng tổ yến men đen lòng đỏ khắc tre
Giá: 135,000 115,000 VNĐ
12
0949808555