Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bộ đồ ăn gốm sứ

Bát chiết yêu 18cm hoa chanh

Bát chiết yêu 18cm hoa chanh

Mã sản phẩm: 5100801

Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Bát chiết yêu 18cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Bát chiết yêu 18cm men trắng

Bát chiết yêu 18cm men trắng

Mã sản phẩm: 5100910

Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Bát chiết yêu 16cm men trắng

Bát chiết yêu 16cm men trắng

Mã sản phẩm: 5100711

Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Bát chiết yêu 14cm men trắng

Bát chiết yêu 14cm men trắng

Mã sản phẩm: 5106012

Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát chiết yêu 12cm men trắng

Bát chiết yêu 12cm men trắng

Mã sản phẩm: 5104413

Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Bát chiết yêu 12cm hoa chanh

Bát chiết yêu 12cm hoa chanh

Mã sản phẩm: 5100404

Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bát chiết yêu 16cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Bát chiết yêu 14cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát chiết yêu 12cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
0949808555