Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bộ đồ ăn gốm sứ

Bát ăn cơm sơn thủy men lam cổ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Chén bát ăn cơm khum miệng men đen lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bát ăn cơm miệng loe men đen lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bát ăn chè Bát ăn hoa quả dầm dáng bát cúp men hỏa biến gấm
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Chén bát ăn cơm men hỏa biến màu gấm dáng Nhật miêng loe
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát ăn cơm men hỏa biến màu thiên thanh dáng Nhật miệng loe
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát ăn cơm men hỏa biến màu gấm dáng Nhật miệng loe kèm thìa sứ
Giá: 105,000 105,000 VNĐ
Chén bát gốm sứ men hỏa biến màu đen dáng Nhật miệng loe
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát ăn chè men hỏa biến màu thiên thanh đậm
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Bát ăn chè men hỏa biến màu thỏ ngọc
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Bát ăn chè men hỏa biến màu thiên thanh kèm thìa sứ
Giá: 165,000 165,000 VNĐ
Thố sứ có nắp gốm sứ men trắng kèm thìa sứ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
0949808555