Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bát chiết yêu

Bát chiết yêu Bát Tràng 18cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 14cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 16cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Bát chiết yêu 12cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men hỏa biến màu thiên thanh 20cm
Giá: 215,000 215,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men hỏa biến màu thiên thanh 13cm
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men hỏa biến màu thiên thanh 18cm
Giá: 185,000 185,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men hỏa biến màu thiên thanh 15cm
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Bát chiết yêu 18cm hoa chanh

Bát chiết yêu 18cm hoa chanh

Mã sản phẩm: 5100801

Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Bát chiết yêu 18cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
0949808555