Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Đĩa sứ men lam cổ

Đĩa men lam cổ 14cm vẽ rồng ổ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ 70cm vẽ Bách Nhi Bách Phúc
Giá: 18,500,000 18,500,000 VNĐ
Đĩa sứ men lam cổ 70cm chép Kinh Bát Nhã
Giá: 8,500,000 8,500,000 VNĐ
Đĩa sứ men lam cổ Đồng tử Du Xuân 20cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ Tô Vũ Chăn Dê 20cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ Ngư Ông Đắc Lợi đường kính 20cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ Mẫu Tử du xuân đường kính 20cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ vẽ Thọ Lộc đường kính 30cm
Giá: 950,000 950,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ vẽ Tam Đa đường kính 37cm
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
-3% Đĩa men lam cổ 43cm Bát Tiên Quá Hải
Giá: 1,900,000 1,850,000 VNĐ
Đĩa sứ men lam cổ Phúc Lộc Thọ đường kính 20cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa sứ men lam cổ 20cm vẽ tích cổ Tiêu Kê
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ vẽ Cá Chép đường kính 20cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ 20cm Đạp Tuyết Tầm Mai
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam  cổ 20cm Cá chép vượt Vũ Môn hóa rồng
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
0949808555