Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bát đĩa men rạn cổ

Bát ăn cơm men rạn cổ vẽ chuồn khoai
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
-9% Đĩa sứ men rạn cổ 26cm vẽ chuồn khoai
Giá: 275,000 250,000 VNĐ
Đĩa sứ men rạn cổ 30cm vẽ chuồn khoai
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
-7% Đĩa sứ 35cm men rạn cổ vẽ chuồn khoai
Giá: 375,000 350,000 VNĐ
-17% Bát chiết yêu 23cm men rạn cổ vẽ chuồn khoai
Giá: 300,000 250,000 VNĐ
Thố cơm thố canh men rạn cổ vẽ chuồn khoai
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
0949808555