Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Đĩa sứ Bát Tràng

Đĩa in ảnh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 24cm
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Đĩa in ảnh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đường kính 30cm
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ 14cm vẽ rồng ổ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ 70cm vẽ Bách Nhi Bách Phúc
Giá: 18,500,000 18,500,000 VNĐ
Đĩa sứ men lam cổ 70cm chép Kinh Bát Nhã
Giá: 8,500,000 8,500,000 VNĐ
Đĩa sứ men lam cổ Đồng tử Du Xuân 20cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ Tô Vũ Chăn Dê 20cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ Ngư Ông Đắc Lợi đường kính 20cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ Mẫu Tử du xuân đường kính 20cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ vẽ Thọ Lộc đường kính 30cm
Giá: 950,000 950,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ vẽ Tam Đa đường kính 37cm
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
-3% Đĩa men lam cổ 43cm Bát Tiên Quá Hải
Giá: 1,900,000 1,850,000 VNĐ
12
0949808555