Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bát đĩa gốm sứ men hỏa biến

Bát ăn chè Bát ăn hoa quả dầm dáng bát cúp men hỏa biến gấm
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Chén bát ăn cơm men hỏa biến màu gấm dáng Nhật miêng loe
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát ăn cơm men hỏa biến màu thiên thanh dáng Nhật miệng loe
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát ăn cơm men hỏa biến màu gấm dáng Nhật miệng loe kèm thìa sứ
Giá: 105,000 105,000 VNĐ
Chén bát gốm sứ men hỏa biến màu đen dáng Nhật miệng loe
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát ăn chè men hỏa biến màu thiên thanh đậm
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Bát ăn chè men hỏa biến màu thỏ ngọc
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Bát ăn chè men hỏa biến màu thiên thanh kèm thìa sứ
Giá: 165,000 165,000 VNĐ
Bát sứ ngâm cafe giữ ủ nhiệt men hỏa biến gấm
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men hỏa biến màu thiên thanh 20cm
Giá: 215,000 215,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men hỏa biến màu thiên thanh 13cm
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men hỏa biến màu thiên thanh 18cm
Giá: 185,000 185,000 VNĐ
12
0949808555