Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Điếu bát đẹp

Điếu bát gốm sứ bọc đồng men hỏa biến
Giá: 1,100,000 1,100,000 VNĐ
Điếu bát gốm sứ bọc đồng men hỏa biến màu thiên thanh
Giá: 1,100,000 1,100,000 VNĐ
Điếu bát bọc đồng men hỏa biến màu đen
Giá: 1,100,000 1,100,000 VNĐ
Điếu bát gốm tử sa Bát Tràng màu son khắc hoa sen
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Điếu bát gốm tử sa Bát Tràng màu nâu khắc hoa sen
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Điếu bát gốm tử sa Bát Tràng màu son vẽ hoa sen
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Điếu bát men rạn cổ bọc đồng rồng nổi dáng thắt loe
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Điếu bát men rạn cổ bọc đồng dáng thắt loe Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Điếu bát bọc đồng men rạn rồng nổi dáng quả lựu
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Điếu bát men ngọc bọc đồng giả cổ
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Điếu bát men rạn cổ bọc đồng vẽ sơn thủy
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Điếu bát men lam cổ bọc đồng vẽ Cổ Đồ
Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Điếu bát men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Điếu bát men rạn cổ bọc đồng vẽ Sơn Thủy
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Điếu bát men lam cổ bọc đồng Trúc lâm thất hiền
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Điếu bát Chivas 21 màu xanh lục bọc đồng
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
12
0949808555