Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ly tách cafe đốt nến

Ly tách cafe nóng men đen lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly tách quán cà phê men đen lòng xanh
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bếp đun cà phê men đen lòng gốm khắc tre
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bếp đun cafe đốt nến men đen lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bếp đun cafe đốt nến lòng xanh
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bếp đun cafe men đen lòng gốm khắc tre
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bếp đun cafe đèn cầy men đen lòng trắng
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly tách cafe đèn cầy Bát Tràng men đen lòng đỏ in chữ Coffee
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bếp đun cafe Bát Tràng men đen lòng vàng in chữ Coffee
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bếp đun cafe vuông men đen lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly tách cafe nóng men đen lòng đỏ in chữ Coffee
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bếp hâm cà phê gốm sứ men đen lòng gốm khắc tre
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bếp hâm cà phê gốm sứ men đen lòng vàng
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bếp hâm nóng cafe đốt nến men nâu lòng vàng
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly tách cafe nóng men nâu lòng kem
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bếp đun cafe gốm sứ men nâu lòng trắng
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
123
0949808555