Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Bình lọ gốm sứ

Bình tỳ bà men rạn cổ vẽ hoa phù dung
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Lọ tỳ bà men rạn cổ vẽ chuồn chuồn kim
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Lọ tỳ bà men rạn cổ Bát Tràng vẽ sơn thủy
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bát thả hoa Bát Tràng men hỏa biến
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
-11% Bát thả hoa men hỏa biến hình lá sen
Giá: 900,000 800,000 VNĐ
Lọ cắm hoa đẹp men hỏa biến màu ngọc lục bảo
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Lọ vuông men hỏa biến màu thiên thanh
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bình hoa Bát Tràng men hỏa biến dáng quả bí
Giá: 1,350,000 1,350,000 VNĐ
Chai lọ gốm sứ decor men hỏa biến
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Chai sứ cắm hoa men hỏa biến màu ngọc lục bảo
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Bình lọ hoa đẹp dáng đùi rế men hỏa biến màu ngọc lục bảo
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
-3% Bát thả hoa gốm sứ hình lá sen men hỏa biến
Giá: 1,550,000 1,500,000 VNĐ
Bát thả hoa gốm sứ men hỏa biến
Giá: 900,000 900,000 VNĐ
Bình lọ men hỏa biến màu ngọc lục bảo dáng bình khía múi to
Giá: 900,000 900,000 VNĐ
Lọ cắm hoa dáng giỏ cua men hỏa biến
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Vò lọ gốm sứ men hỏa biến dáng vò chân thon
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
123
0949808555