Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bình lọ gốm sứ

Lọ tỳ bà men ngọc lục bảo bọc đồng giả cổ 27cm vẽ hoa sen
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Lọ tỳ bà men ngọc lục bảo bọc đồng giả cổ 27cm hoa sen nổi
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Lọ tỳ bà men ngọc lục bảo bọc đồng 27cm vẽ cuốn thư chữ Phúc
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn số 3 men lam cổ vẽ rồng ẩn đồ ký kiểu phục chế
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn số 3 men lam cổ vẽ kỳ lân đồ ký kiểu phục chế
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn số 3 men lam cổ vẽ hoa sen đồ ký kiểu phục chế
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ kỳ lân Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ sơn thủy Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ hoa sen Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm gốm men lam vẽ sơn thủy hữu tình
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
-4% Lọ bá huê tôn 25cm men lam cổ vẽ cổ đồ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,150,000 1,100,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm gốm sứ men xanh trắng vẽ hoa sen
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm vẽ kỳ lân men lam cổ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
Bình bá huê tôn 40cm men lam cổ đồ ký kiểu phục chế vẽ rồng ẩn
Giá: 1,850,000 1,850,000 VNĐ
0949808555