Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ấm trà tử sa

Ấm trà gốm hồng sa 500ml tứ cảnh nổi Mai Lan Tùng Cúc
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Ấm trà gốm hồng sa 500ml tứ linh nổi Long Ly Quy Phượng
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Ấm trà gốm hồng sa 500ml tứ cảnh nổi sắc xanh
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
-10% Ấm trà gốm hồng sa 500ml tứ linh nổi sắc xanh Bỉ
Giá: 1,050,000 950,000 VNĐ
Ấm trà hồng sa 400ml tứ cảnh

Ấm trà hồng sa 400ml tứ cảnh

Mã sản phẩm: 2200710

Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Ấm trà hồng sa 300ml dáng ấm Trường Thọ
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm trà Quả Bí gốm hồng sa Bát Tràng 280ml
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Ấm trà gốm hồng sa Bát Tràng 260ml
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Ấm trà gốm hồng sa Bát Tràng 260ml đào nổi
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Ấm sành không men đắp hoa mai

Ấm sành không men đắp hoa mai

Mã sản phẩm: 3706003

Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Ấm trà độc ẩm gốm sành không men đắp tre trúc
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Ấm trà Bát Tràng gốm sành không men đắp Hoa Mai
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Ấm trà tử sa đắp hoa mai

Ấm trà tử sa đắp hoa mai

Mã sản phẩm: 3700708

Giá: 800,000 800,000 VNĐ
0949808555