Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Đồ sứ men lam Bleu de Hue

Cốc uồng trà Cung Đình vẽ rồng men lam cổ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc uống trà Cung Đình men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly sứ uống rượu men lam cổ vẽ sơn thủy Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc tách uống trà hoa dây men lam cổ
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn số 3 men lam cổ vẽ rồng ẩn đồ ký kiểu phục chế
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn số 3 men lam cổ vẽ kỳ lân đồ ký kiểu phục chế
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn số 3 men lam cổ vẽ hoa sen đồ ký kiểu phục chế
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ kỳ lân Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ sơn thủy Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ hoa sen Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm gốm men lam vẽ sơn thủy hữu tình
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
0949808555