Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Đồ sứ men lam Bleu de Hue

Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ kỳ lân Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ sơn thủy Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ hoa sen Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm gốm men lam vẽ sơn thủy hữu tình
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
-4% Lọ bá huê tôn 25cm men lam cổ vẽ cổ đồ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,150,000 1,100,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm gốm sứ men xanh trắng vẽ hoa sen
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm vẽ kỳ lân men lam cổ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
Bình bá huê tôn 40cm men lam cổ đồ ký kiểu phục chế vẽ rồng ẩn
Giá: 1,850,000 1,850,000 VNĐ
Lọ bí 60cm men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 3,950,000 3,950,000 VNĐ
Lọ tỏi đèn lồng vẽ hoa men lam cổ Huế đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Nai tản vân men lam cổ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Nai sơn thủy men lam cổ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Nai rồng ẩn men lam cổ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Nai kỳ lân men lam cổ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
-9% Nai sứ tản vân men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 550,000 500,000 VNĐ
0949808555