Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bình lọ gốm sứ men lam vẽ vàng

Lọ bí 60cm men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 3,950,000 3,950,000 VNĐ
Lọ tỏi đèn lồng vẽ hoa men lam cổ Huế đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bát tụ thủy bát thả hoa men lam cổ vẽ cẩm quy Đồ Nội Phủ phục chế
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
Lọ tỏi bầu vú men lam cổ gốm sứ Bát Tràng
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Lọ tỏi Bát Tràng men rạn khử vẽ hoa cúc dây
Giá: 4,500,000 4,500,000 VNĐ
-15% Lọ đùi dế 32cm men lam cổ vẽ vàng 24K đề tài hoa sen
Giá: 6,500,000 5,500,000 VNĐ
-7% Lọ đùi dế 50cm men lam cổ vẽ vàng 24K tích cá chép hoa sen
Giá: 7,000,000 6,500,000 VNĐ
-14% Lọ củ tỏi 45cm vẽ vàng 24K Thuận buồm xuôi gió
Giá: 7,000,000 6,000,000 VNĐ
-13% Bình lọ củ tỏi 45cm vẽ vàng 24K tích Công Đào
Giá: 7,500,000 6,500,000 VNĐ
Bình hút tài lộc gốm sứ 25cm vẽ vàng Mã đáo thành công nền men xanh
Giá: 1,000,000 1,000,000 VNĐ
Bình hút tài lộc gốm sứ 23cm vẽ Mã đáo thành công
Giá: 950,000 950,000 VNĐ
Bình hút tài lộc gốm sứ 25cm băng nền vàng vẽ cá chép hoa sen
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Bình hút tài lộc gốm sứ 23cm vẽ Mã đáo thành công men lam
Giá: 950,000 950,000 VNĐ
0949808555