Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Gốm Tinh Hoa Bát Tràng Online

Phin cà phê gốm sứ men thủy tinh khắc tre trúc
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ men rạn vẽ hoa cúc dây
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Bộ ấm trà vuốt số 1 men lam cổ bọc đồng
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Ấm chén Mẫu Đơn men lam cổ bọc đồng Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Ấm chén vại số 2 men lam cổ bịt đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp vẽ hoa sen xanh men kem
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Gạt tàn thuốc lá gốm sứ men hỏa biến
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
-5% Gạt tàn sứ men hỏa biến

Gạt tàn sứ men hỏa biến

Mã sản phẩm: 5200403

Giá: 95,000 90,000 VNĐ
-5% Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít hoa sen xanh kèm phụ kiện
Giá: 1,050,000 1,000,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ dáng dẹt men hỏa biến
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Ly cốc trà Cung Đình men đen lòng gốm
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Bộ bình trà Bát Tràng men kem vẽ hoa sen xanh
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Bộ ấm trà Bát Tràng men kem vẽ hoa sen xanh
Giá: 400,000 400,000 VNĐ
-7% Bộ ấm tích 1,5 lít hoa sen xanh men kem
Giá: 750,000 700,000 VNĐ
Cốc trà Cung Đình men nâu lòng trắng
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Ấm trà độc ẩm gốm sành không men đắp tre trúc
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
0949808555