Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Gốm Tinh Hoa Bát Tràng Online

Gạt tàn gốm sứ Bát Tràng men gốm lòng vàng
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bộ ấm trà nắp lõm men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Gạt tàn thuốc lá men đen lòng vàng
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
-7% Cốc sứ có nắp men đen lòng gốm
Giá: 75,000 70,000 VNĐ
Cốc sứ men đen lòng gốm giả vuốt
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Gạt tàn thuốc lá gốm sứ men đen lòng đỏ
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bộ khay ấm trà gốm tử sa đắp Tùng
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm trà vuốt số 2 men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc lâm thất hiền
Giá: 1,050,000 1,050,000 VNĐ
Bộ ấm trà men lam cổ bọc đồng dáng ấm trà quai chuôi
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bộ ấm trà vuốt số 3 men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc lâm thất hiền
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Ly trà Cung Đình men nâu lòng kem
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Ấm tích 750ml men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 1,050,000 1,050,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít men lam cổ bọc đồng Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Ấm chén quả hồng men lam cổ bọc đồng vẽ sơn thủy
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Ấm chén Minh Long số 2 men lam cổ bọc đồng vẽ lão vọng
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
0949808555