Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Gốm Tinh Hoa Bát Tràng Online

Gạt tàn gốm sứ dáng dẹt men hỏa biến
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Ly cốc trà Cung Đình men đen lòng gốm
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Bộ bình trà Bát Tràng men kem vẽ hoa sen xanh
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Bộ ấm trà Bát Tràng men kem vẽ hoa sen xanh
Giá: 400,000 400,000 VNĐ
-7% Bộ ấm tích 1,5 lít hoa sen xanh men kem
Giá: 750,000 700,000 VNĐ
Cốc trà Cung Đình men nâu lòng trắng
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Ấm trà độc ẩm gốm sành không men đắp tre trúc
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Bình hút tài lộc phong thủy lợn sứ vàng
Giá: 450,000 450,000 VNĐ
Bình tụ bảo phong thủy lợn sứ khắc hoa phù dung men xanh
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Gạt tàn thuốc lá dáng tròn men hỏa biến
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Lợn sứ Bát Tràng cao cấp vẽ vạn hoa
Giá: 400,000 400,000 VNĐ
Cốc uống trà Cung Đình gốm tử sa
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bình hút lộc lợn sứ khắc hoa phù dung men đỏ
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Bình tài lộc hình lợn sứ khắc hoa phù dung men vàng
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
-10% Bình tụ khí phong thủy Lợn sứ khắc hoa phù dung men xanh
Giá: 500,000 450,000 VNĐ
-10% Bình tài lộc phong thủy hình lợn sứ men đỏ
Giá: 500,000 450,000 VNĐ
0949808555