Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Gốm Tinh Hoa Bát Tràng Online

Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ kỳ lân Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ sơn thủy Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 30cm men lam cổ vẽ hoa sen Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,550,000 1,550,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm gốm men lam vẽ sơn thủy hữu tình
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
-4% Lọ bá huê tôn 25cm men lam cổ vẽ cổ đồ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,150,000 1,100,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm gốm sứ men xanh trắng vẽ hoa sen
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
Lọ bá huê tôn 40cm vẽ kỳ lân men lam cổ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
Tách sứ uống cafe espresso 70ml gốm sứ men màu xanh lục
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe espresso 70ml gốm sứ men màu xanh lục
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Tách sứ uống cafe espresso 70ml gốm sứ men màu nâu cà phê
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe espresso 70ml gốm sứ men màu nâu cà phê
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly uống cafe capuchino 220ml gốm sứ Bát Tràng men đen lòng trắng
Giá: 55,000 55,000 VNĐ
0949808555