Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ly cốc sứ có nắp

Ly cốc sứ có nắp men trắng 350ml dáng quai chữ C
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly cốc sứ có nắp men trắng 350ml
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
-5% Ly cốc Mẫu Đơn có nắp kèm đĩa kê men trắng
Giá: 95,000 90,000 VNĐ
Ly cốc sứ có nắp vẽ hoa sen xanh
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp vẽ hoa sen màu
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
-5% Cốc sứ Mẫu Đơn có nắp vẽ hoa sen
Giá: 95,000 90,000 VNĐ
Cốc cafe gốm sứ không quai vẽ hoa Cẩm Tú Cầu
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp vẽ hoa bèo

Cốc sứ có nắp vẽ hoa bèo

Mã sản phẩm: 7500602

Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp phẩy mưa

Cốc sứ có nắp phẩy mưa

Mã sản phẩm: 7500601

Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly cốc sứ có nắp vẽ chuồn chuồn
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly sứ có nắp vẽ chuồn chuồn
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp vẽ hoa sen xanh men kem
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Ly sứ Bát Tràng có nắp vẽ tre trúc men kem
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Cốc sứ Bát Tràng có nắp vẽ hoa đào men kem
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp men kem vẽ hoa mai xanh
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp men lam cổ Trúc lâm thất hiền
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
12
0949808555