Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bộ đồ ăn men ngọc

Bát ăn cơm men ngọc vẽ hoa mai trắng
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bát cơm men ngọc vẽ hoa mai hồng
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Đĩa sứ 18cm men ngọc vẽ tre trúc
Giá: Call 0949808555
Bát chiết yêu Bát Tràng men ngọc cổ 18cm vẽ cá
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men ngọc cổ 18cm vẽ rồng phượng
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
-13% Bát chiết yêu Bát Tràng men ngọc cổ 16cm vẽ rồng phượng
Giá: 115,000 100,000 VNĐ
-13% Bát chiết yêu Bát Tràng men ngọc cổ 16cm vẽ cá
Giá: 115,000 100,000 VNĐ
Bát đĩa bộ đồ ăn Bát Tràng men ngọc vẽ hoa mai hồng
Giá: 2,400,000 2,400,000 VNĐ
0949808555