Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bình bát gốm sứ

Bình bát Phật Giáo gốm sứ men da lươn
Giá: 375,000 375,000 VNĐ
Bình bát Phật giáo gốm sứ men nâu gốm
Giá: Call 0949808555
Bình bát Phật giáo gốm sứ men rạn
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bình bát Phật giáo gốm nâu dùng cho Sư Ni
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Bình bát Phật giáo gốm tử sa màu nâu
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bình bát Phật giáo gốm sứ men đen
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Bình bát Phật giáo gốm sứ men nâu
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Bình bát bằng gốm sứ men nâu

Bình bát bằng gốm sứ men nâu

Mã sản phẩm: 1502206

Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Bình bát Phật giáo gốm tử sa Bát Tràng
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
0949808555