Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bát đĩa giả cổ

Bát chiết yêu 18cm hoa chanh

Bát chiết yêu 18cm hoa chanh

Mã sản phẩm: 5100801

Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Bát chiết yêu 18cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Bát chiết yêu 12cm hoa chanh

Bát chiết yêu 12cm hoa chanh

Mã sản phẩm: 5100404

Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bát chiết yêu 16cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Bát chiết yêu 14cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát chiết yêu 12cm hoa văn Đào thọ men lam cổ
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
-17% Bát chiết yêu 13cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 90,000 75,000 VNĐ
-14% Bát chiết yêu 16cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 145,000 125,000 VNĐ
-6% Bát chiết yêu 18cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 175,000 165,000 VNĐ
-8% Bộ bát chiết yêu gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 615,000 565,000 VNĐ
Bát chiết yêu 16cm hoa chanh

Bát chiết yêu 16cm hoa chanh

Mã sản phẩm: 5100702

Giá: 75,000 75,000 VNĐ
-6% Bộ 4 bát chiết yêu hoa chanh

Bộ 4 bát chiết yêu hoa chanh

Mã sản phẩm: 5102505

Giá: 265,000 250,000 VNĐ
Bát chiết yêu 14cm hoa chanh

Bát chiết yêu 14cm hoa chanh

Mã sản phẩm: 5100603

Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Bát chiết yêu 11cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
-8% Bát chiết yêu 20cm gốm sứ giả cổ kẻ hoa chanh
Giá: 200,000 185,000 VNĐ
0949808555