Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bình lọ gốm sứ vẽ vàng

Lọ bí 60cm men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 3,950,000 3,950,000 VNĐ
Lọ tỏi đèn lồng vẽ hoa men lam cổ Huế đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bát tụ thủy bát thả hoa men lam cổ vẽ cẩm quy Đồ Nội Phủ phục chế
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
Lọ tỏi bầu vú men lam cổ gốm sứ Bát Tràng
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Lọ tỏi Bát Tràng men rạn khử vẽ hoa cúc dây
Giá: 4,500,000 4,500,000 VNĐ
-15% Lọ đùi dế 32cm men lam cổ vẽ vàng 24K đề tài hoa sen
Giá: 6,500,000 5,500,000 VNĐ
-7% Lọ đùi dế 50cm men lam cổ vẽ vàng 24K tích cá chép hoa sen
Giá: 7,000,000 6,500,000 VNĐ
-14% Lọ củ tỏi 45cm vẽ vàng 24K Thuận buồm xuôi gió
Giá: 7,000,000 6,000,000 VNĐ
-13% Bình lọ củ tỏi 45cm vẽ vàng 24K tích Công Đào
Giá: 7,500,000 6,500,000 VNĐ
Bình hút tài lộc gốm sứ 25cm vẽ vàng Mã đáo thành công nền men xanh
Giá: 1,000,000 1,000,000 VNĐ
Bình hút tài lộc gốm sứ 23cm vẽ Mã đáo thành công
Giá: 950,000 950,000 VNĐ
Bình hút tài lộc gốm sứ 25cm băng nền vàng vẽ cá chép hoa sen
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Bình hút tài lộc gốm sứ 23cm vẽ Mã đáo thành công men lam
Giá: 950,000 950,000 VNĐ
0949808555