Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Tượng phong thủy

Phù điêu 3D lá bồ đề hình Đức Phật dát vàng gốm Bát Tràng
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Phù điêu Lá Bồ Đề hình Đức Phật 3D gốm Hồng Sa
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Tượng phù điêu lá đề 3D gốm đất nung thếp vàng hình Đức Phật
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Tượng phù điêu Lá Bồ Đề 3D hình Đức Phật gốm đất nung
Giá: 400,000 400,000 VNĐ
Tượng chim Phượng Hoàng linh vật phong thủy gốm sứ
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Tượng Chúa sơn lâm bằng gốm sứ
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Tượng khỉ ngồi trái đào gốm sứ Bát Tràng
Giá: 1,500,000 1,500,000 VNĐ
Tượng ngựa phong thủy gốm sứ Bát Tràng
Giá: 950,000 950,000 VNĐ
Tượng mã đáo thành công gốm sứ Bát Tràng
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Tượng gà trống phong thủy gốm sứ Bát Tràng
Giá: 1,500,000 1,500,000 VNĐ
-7% Tượng dê cưỡi ngọc như ý

Tượng dê cưỡi ngọc như ý

Mã sản phẩm: 2513034

Giá: 1,350,000 1,250,000 VNĐ
-4% Tượng dê núi tiền gốm sứ Bát Tràng
Giá: 1,250,000 1,200,000 VNĐ
Tượng Kỳ Lân phong thủy gốm sứ Bát Tràng
Giá: 2,600,000 2,600,000 VNĐ
Tượng trâu dát vàng 9999 dáng trâu nằm 18cm
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
-4% Tượng trâu gốm sứ Bát Tràng men vàng nâu vàng
Giá: 1,250,000 1,200,000 VNĐ
Tượng trâu sứ dát vàng 20cm

Tượng trâu sứ dát vàng 20cm

Mã sản phẩm: 5000202

Giá: 800,000 800,000 VNĐ
0949808555