Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bát đĩa bộ đồ ăn

Bát chiết yêu Bát Tràng 18cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 14cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng 16cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Bát chiết yêu 12cm men kem kẻ chỉ miệng
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Bát ăn chè kèm thìa sứ men đen lòng gốm
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Bát ăn tào phớ dáng bát tô Chu Đậu men đen lòng gốm
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Đĩa sứ bát giác đồ dùng nhà hàng, đồ dùng quán cà phê
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Thố sứ có nắp men đen lòng gốm size mini
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Thố sứ mini men đen lòng gốm

Thố sứ mini men đen lòng gốm

Mã sản phẩm: 0400702

Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Bát ăn cơm sơn thủy men lam cổ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Chén bát ăn cơm khum miệng men đen lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bát ăn cơm miệng loe men đen lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bát ăn chè Bát ăn hoa quả dầm dáng bát cúp men hỏa biến gấm
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Chén bát ăn cơm men hỏa biến màu gấm dáng Nhật miêng loe
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát ăn cơm men hỏa biến màu thiên thanh dáng Nhật miệng loe
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
0949808555