Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Bát đĩa bộ đồ ăn

Thố tiềm canh gốm sứ men lam vẽ Bát Tiên
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát tiềm canh gốm sứ men lam vẽ hoa sen
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Thố sứ chưng yến men lam cổ vẽ thọ đỉnh
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát tiềm canh Bát sứ có nắp men lam cổ vẽ hoa phù dung
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát chưng yến bát sứ có nắp men lam cổ vẽ tam đa
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát sứ có nắp men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Nội Phủ phục chế
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Bát chưng tổ yến Bát sứ có nắp men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát sứ có nắp men lam Huế vẽ Bát Tiên Quá Hải
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát sứ có nắp men lam Huế vẽ thọ đỉnh
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát sứ có nắp men lam cổ vẽ cổ đồ
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát sứ có nắp men lam cổ dáng bát loe vẽ sơn thủy
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát sứ có nắp men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Bát sứ có nắp men lam cổ dáng quả lê vẽ cổ đồ
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
-20% Bếp sứ đốt nến và bát hâm nóng đồ ăn gốm sứ
Giá: 500,000 400,000 VNĐ
Bát ăn tào phớ dáng bát tô Chu Đậu men đen lòng gốm
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Bát ăn chè men đen lòng gốm dáng vuông
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
12
0949808555