Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Chai nậm gốm sứ

Chai rượu gốm sứ 750ml Thăng Long bát cảnh men da lươn
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Nậm rượu gốm sứ 750ml Đông Sơn hoạt cảnh men xanh coban
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Nậm rượu 750ml Đông Sơn Hoạt Cảnh men da lươn
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Nậm rượu 750ml Vua Hùng ban phúc men xanh ngọc
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Nậm rượu gốm sứ 750ml Vua Hùng ban phúc men xanh coban
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Chai rượu gốm sứ Thăng Long bát cảnh men xanh coban
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Nậm rượu hồ lô men rạn cổ khắc quẻ Kinh Dịch
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
0949808555