Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Điếu bát sứ men hỏa biến

Điếu bát gốm sứ bọc đồng men hỏa biến
Giá: 1,100,000 1,100,000 VNĐ
Điếu bát gốm sứ bọc đồng men hỏa biến màu thiên thanh
Giá: 1,100,000 1,100,000 VNĐ
Điếu bát bọc đồng men hỏa biến màu đen
Giá: 1,100,000 1,100,000 VNĐ
0949808555