Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Tượng gốm sứ phong thủy

Tượng Chúa sơn lâm bằng gốm sứ
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Tượng trâu dát vàng 9999 dáng trâu nằm 18cm
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
-4% Tượng trâu gốm sứ Bát Tràng men vàng nâu vàng
Giá: 1,250,000 1,200,000 VNĐ
Tượng trâu sứ dát vàng 20cm

Tượng trâu sứ dát vàng 20cm

Mã sản phẩm: 5000202

Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Tượng trâu sứ dát vàng size mini
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Sửu gốm sứ phong thủy
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Tý gốm sứ phong thủy
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Hợi linh vật phong thủy gốm sứ
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Tuất linh vật phong thủy gốm sứ
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Tượng Dê gốm sứ Bát Tràng

Tượng Dê gốm sứ Bát Tràng

Mã sản phẩm: 2501527

Giá: 1,500,000 1,500,000 VNĐ
Tượng rồng gốm sứ linh vật phong thủy để bàn
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Tượng tỳ hưu trấn trạch gốm sứ Bát Tràng
Giá: 1,350,000 1,350,000 VNĐ
Tượng tỳ hưu chiêu tài lộc gốm sứ phong thủy
Giá: 1,350,000 1,350,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Dậu linh vật phong thủy gốm sứ
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Thân linh vật phong thủy gốm sứ
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Tượng rồng nhả ngọc gốm sứ Bát Tràng
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
0949808555