Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ly uống rượu gốm sứ

Ly tách sứ uống cà phê capuchino 220ml gốm sứ men đen lòng gốm
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Ly sứ uống rượu men lam cổ vẽ sơn thủy Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
0949808555