Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bát đĩa sứ men lam cổ Huế

Bát ăn cơm sơn thủy men lam cổ Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Bát chưng tổ yến Bát sứ có nắp men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát sứ có nắp men lam Huế vẽ Bát Tiên Quá Hải
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Thố sứ chưng yến men lam cổ vẽ mai thọ
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Thố sứ có nắp men lam cổ vẽ sơn thủy Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát sứ có nắp men lam cổ vẽ cổ đồ
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Thố chưng yến men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Nội Phủ phục chế
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Bát sứ có nắp men lam Huế vẽ mai thọ
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Thố chưng yến men lam cổ vẽ Tam Đa
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát tiềm canh Bát sứ có nắp men lam cổ vẽ cẩm quy
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Thố tiềm thố chưng yến men lam cổ vẽ sen vịt
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
12
0949808555