Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bộ đồ thờ men lam cổ

Lọ lục lăng 43cm men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 2,950,000 2,950,000 VNĐ
Bát chưng tổ yến Bát sứ có nắp men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát sứ có nắp men lam Huế vẽ Bát Tiên Quá Hải
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Thố sứ chưng yến men lam cổ vẽ mai thọ
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Thố sứ có nắp men lam cổ vẽ sơn thủy Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Thố chưng yến men lam cổ vẽ rồng ẩn Đồ Nội Phủ phục chế
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Thố chưng yến men lam cổ vẽ Tam Đa
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát tiềm canh Bát sứ có nắp men lam cổ vẽ cẩm quy
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Thố tiềm thố chưng yến men lam cổ vẽ sen vịt
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bát hương Quả lựu 16cm men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 185,000 185,000 VNĐ
Bát hương Quả lựu 18cm men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 215,000 215,000 VNĐ
Bát hương Quả lựu 20cm men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Bát hương Quả lựu 23cm men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bát hương Quả lựu 26cm men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 400,000 400,000 VNĐ
Bát hương Quả lựu 28cm men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bát hương Quả lựu 30cm men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
12
0949808555