Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bộ đồ thờ men lam cổ

Bát hương Quả lựu 16cm men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 185,000 185,000 VNĐ
Bát hương Quả lựu 18cm men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 215,000 215,000 VNĐ
Bát hương Quả lựu 20cm men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Bát hương Quả lựu 23cm men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bát hương Quả lựu 26cm men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 400,000 400,000 VNĐ
Bát hương Quả lựu 28cm men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bát hương Quả lựu 30cm men lam cổ gốm sứ Bát Tràng giả cổ
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Cốc uồng trà Cung Đình vẽ rồng men lam cổ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc uống trà Cung Đình men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
0949808555