Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ấm chén tử sa

Bộ trà độc ẩm gốm tử sa Bát Tràng nắp linh vật chén lòng gốm
Giá: 245,000 245,000 VNĐ
Bộ trà độc ẩm gốm tử sa Bát Tràng nắp linh vật chén lòng trắng
Giá: 245,000 245,000 VNĐ
Bộ trà độc ẩm gốm tử sa Bát Tràng nắp bí ngô chén lòng xanh
Giá: 245,000 245,000 VNĐ
Bộ trà độc ẩm gốm tử sa Bát Tràng dáng trúc đào chén lòng xanh
Giá: 245,000 245,000 VNĐ
Bộ trà độc ẩm gốm tử sa Bát Tràng dáng quai rồng chén lòng xanh
Giá: 245,000 245,000 VNĐ
Bộ trà độc ẩm gốm tử sa Bát Tràng dáng Nhật mini chén lòng xanh
Giá: 245,000 245,000 VNĐ
Bộ trà độc ẩm gốm tử sa Bát Tràng dáng quai chuôi chén lòng xanh
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Bộ ấm trà độc ẩm gốm tử sa Bát Tràng dáng trống
Giá: 245,000 245,000 VNĐ
Bộ ấm trà độc ẩm gốm tử sa Bát Tràng dáng chóp
Giá: 245,000 245,000 VNĐ
Bộ ấm trà tử sa mini dáng Đu Đủ 300ml
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bộ ấm trà tử sa Bát Tràng đắp hoa sen phối 2 màu khay lão tùng
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bộ ấm trà tử sa Bát Tràng đắp hoa đào phối 2 màu
Giá: 450,000 450,000 VNĐ
Bộ ấm trà tử sa Bát Tràng đắp hoa đào khay Lão Tùng
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
0949808555