Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Đĩa sứ Bát Tràng

Đĩa in ảnh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đường kính 30cm
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Đĩa in ảnh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 24cm
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ đường kính 20cm vẽ sơn thủy
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa sứ men lam cổ Phúc Lộc Thọ đường kính 20cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa sứ men lam cổ 20cm vẽ tích cổ Tiêu Kê
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ vẽ Cá Chép đường kính 20cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ 20cm Đạp Tuyết Tầm Mai
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam  cổ 20cm Cá chép vượt Vũ Môn hóa rồng
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
0949808555