Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Đĩa sứ Bát Tràng

Dầm trà sứ Xích Bích hiệu đề Mỹ Ngọc 18cm men lam cổ
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Dầm trà sứ Xích Bích hiệu đề Mỹ Ngọc men lam cổ 18cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Dầm trà sứ Trúc Lâm hiệu đề Nhược Thâm Trân Tàng men lam cổ 18cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Dầm trà sứ Ngư Tảo hiệu đề Ngoạn Ngọc men lam cổ 18cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Dầm trà sứ Xích Bích hiệu đề Thành Hóa niên chế men lam cổ 18cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Dầm trà sứ Cào Cào hiệu đề Ngoạn Ngọc men lam cổ 18cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ 14cm vẽ rồng ổ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
-6% Bộ 4 đĩa mài sừng tê giác bằng gốm sứ cao cấp
Giá: 900,000 850,000 VNĐ
-17% Đĩa mài sừng tê giác bằng gốm sứ 14cm
Giá: 180,000 150,000 VNĐ
Đĩa sứ mài sừng tê giác đường kính 18cm
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Đĩa mài sừng tê giác gốm sứ đường kính 20cm
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Đĩa mài sừng tê giác đường kính 24cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Tranh đĩa Bát Tràng giả cổ đường kính 35cm vẽ hoa sen
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Đĩa tranh gốm sứ giả cổ đường kính 35cm vẽ chim hoa
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Tranh đĩa gốm sứ giả cổ đường kính 35cm vẽ bách hoa
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
123
0949808555