Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Phin cà phê gốm sứ

Phin cafe gốm sứ men đen lòng đỏ khắc tre trúc
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men đen khắc tre trúc lòng xanh cốm
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men đen khắc tre lòng vàng
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ dáng phin cao men đen lòng gốm khắc tre trúc
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ Bát Tràng vẽ chuồn khoai
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men rạn vẽ hoa sen
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin sứ Bát Tràng vẽ chuồn khoai tam thái
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin sứ Bát Tràng vẽ chuồn chuồn
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin gốm Bát Tràng vẽ cá

Phin gốm Bát Tràng vẽ cá

Mã sản phẩm: 7501112

Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ vẽ hoa cúc dây
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ Bát Tràng vẽ cá
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin gốm sứ Bát Tràng vẽ hoa dây
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe đẹp phẩy mưa gốm sứ Bát Tràng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin gốm sứ cao cấp vẽ hoa chanh đỏ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin gốm sứ vẽ hoa sen dây

Phin gốm sứ vẽ hoa sen dây

Mã sản phẩm: 7501109

Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ vẽ cá đàn đỏ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
123
0949808555