Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Phin cà phê gốm sứ

Phin cà phê gốm sứ men thủy tinh khắc tre trúc
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ men rạn vẽ hoa cúc dây
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ men rạn vẽ chuồn chuồn
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ men rạn vẽ cá
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ vẽ hoa hướng dương
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men rạn vẽ sơn thủy
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men rạn vẽ hoa cúc dây
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men rạn vẽ chuồn khoai
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ vẽ hoa hướng dương dáng cao
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ men rạn vẽ hoa sen dáng cao
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Phin cà phê Bát Tràng men đen lòng xanh thủy tinh khắc chữ Coffee
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ men đen lòng vàng khắc chữ Coffee
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ cao cấp men đen lòng gốm khắc chữ Coffee
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Phin cà phê gốm sứ men đen lòng đỏ khắc chữ Coffee
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
12
0949808555