Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555
Gạt tàn gốm sứ men trắng dáng tròn
Giá: 30,000 30,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp men trắng số 1
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ấm chén Bát Tràng men ngọc hoa sen nổi
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Ấm chén Bát Tràng men ngọc viền vàng 24K hoa sen nổi
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Ấm chén Bát Tràng dáng Mẫu Đơn Minh Long sen nổi men trắng
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Chữ Nho gốm sứ 30cm

Chữ Nho gốm sứ 30cm

Mã sản phẩm: 4600601

Giá: Call 0949808555
Đĩa sứ men lam cổ 70cm chép Kinh Bát Nhã
Giá: 8,500,000 8,500,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ 70cm vẽ Bách Nhi Bách Phúc
Giá: 18,500,000 18,500,000 VNĐ
Chữ Quốc ngữ gốm sứ dạng tròn
Giá: Call 0949808555
Lọ hoa men kết tinh trắng dáng cuốn thư
Giá: Call 0949808555
Chữ Hán Nôm gốm sứ Bát Tràng
Giá: Call 0949808555
0949808555