Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555
Bộ trà gốm tử sa Trúc mini gốm son chỉ đỏ
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Bộ trà tử sa Trúc mini gốm son
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Bộ ấm trà gốm tử sa dáng Nhật mini gốm son
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Ấm chén gốm tử sa dáng Nhật mini gốm son chỉ đỏ
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ đường kính 20cm vẽ sơn thủy
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa sứ men lam cổ Phúc Lộc Thọ đường kính 20cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Tượng Đầu Rồng Thăng Long men vàng
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Tượng đầu rồng Hoàng Thành Thăng Long gốm sứ men nâu
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Đĩa sứ men lam cổ 20cm vẽ tích cổ Tiêu Kê
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Đĩa men lam cổ vẽ Cá Chép đường kính 20cm
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Ly tách cà phê gốm sứ quai vếch men đen lòng gốm
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
Ly tách cafe gốm sứ giả vuốt men đen lòng gốm
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
0949808555