Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bình lọ gốm sứ khắc tay

Bình hút tài lộc phong thủy lợn sứ vàng
Giá: 450,000 450,000 VNĐ
Bình tụ bảo phong thủy lợn sứ khắc hoa phù dung men xanh
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Bình hút lộc lợn sứ khắc hoa phù dung men đỏ
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Bình tài lộc hình lợn sứ khắc hoa phù dung men vàng
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
-10% Bình tụ khí phong thủy Lợn sứ khắc hoa phù dung men xanh
Giá: 500,000 450,000 VNĐ
-10% Bình tài lộc phong thủy hình lợn sứ men đỏ
Giá: 500,000 450,000 VNĐ
Bình tụ khí phong thủy gốm sứ khắc hoa phù dung
Giá: 1,500,000 1,500,000 VNĐ
Lọ giỏ cua cắm hoa sen khắc hoa phù dung
Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Bình tụ khí phong thủy bằng gốm sứ khắc hoa phù dung
Giá: 2,000,000 2,000,000 VNĐ
Bình hút tài lộc gốm sứ khắc hoa phù dung
Giá: 3,500,000 3,500,000 VNĐ
Bình hút tài lộc khắc hoa phù dung
Giá: 2,500,000 2,500,000 VNĐ
Lọ tỏi cắm hoa sen khắc hoa phù dung
Giá: 900,000 900,000 VNĐ
Bình lọ cắm hoa cúc khắc hoa phù dung
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Lọ tỳ bà Bát Tràng khắc hoa phù dung
Giá: 950,000 950,000 VNĐ
Lọ tỏi khắc hoa phù dung

Lọ tỏi khắc hoa phù dung

Mã sản phẩm: 6801204

Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Bình tỳ bà khắc hoa phù dung

Bình tỳ bà khắc hoa phù dung

Mã sản phẩm: 6800203

Giá: 2,150,000 2,150,000 VNĐ
12
0949808555