Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ly uống trà

Thìa cafe gốm sứ Bát Tràng men hỏa biến màu gấm
Giá: 25,000 25,000 VNĐ
Thìa cafe gốm sứ Bát Tràng men hỏa biến màu thiên thanh
Giá: 25,000 25,000 VNĐ
Thìa cafe gốm sứ Bát Tràng men gốm
Giá: 20,000 20,000 VNĐ
Ly cốc tách uống trà cafe không quai men gấm
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Ly cốc sứ không quai men gấm

Ly cốc sứ không quai men gấm

Mã sản phẩm: 0403601

Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Ly tách cafe Capuchino men gốm lòng trắng
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml gốm sứ cao cấp men da lươn lòng trắng
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Ly cà phê capuchino 220ml gốm sứ Bát Tràng cao cấp men gấm
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml gốm sứ cao cấp men gấm
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 220ml gốm sứ cao cấp dáng Nhật men gấm
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Ly cà phê capuchino 220ml gốm sứ cao cấp dáng Nhật men gấm
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly cafe cappuccino 200ml gốm sứ cao cấp kiểu Italy men gấm
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
0949808555