Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ly uống trà

Ly cốc cafe không quai men đen lòng gốm
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Cốc tách cafe gốm sứ men đen lòng gốm
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc cafe men đen lòng gốm

Cốc cafe men đen lòng gốm

Mã sản phẩm: 0404438

Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly uống trà nhúng men đen lòng xanh cốm khắc tre trúc
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Ly cốc uống trà nhúng men đen lòng gốm khắc tre
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Cốc uống trà Lipton men đen lòng vàng khắc tre trúc
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Cốc uống trà nhúng men đen lòng đỏ khắc tre
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Ly cốc trà cung đình men lam cổ vẽ long phụng
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly trà cung đình men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Cốc uống trà hoa sen men lam cổ
Giá: 165,000 165,000 VNĐ
Cốc trà Cung Đình men lam vẽ rồng phượng
Giá: 165,000 165,000 VNĐ
Cốc trà cung đình men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc uống trà cung đình men lam vẽ long phụng
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Ly cốc trà cung đình men búp dong cổ vẽ hoa sen
Giá: 165,000 165,000 VNĐ
Cốc uống trà cung đình men dong cổ vẽ hoa sen
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
0949808555