Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ấm tích trà xanh

Bộ ấm tích 1,5 lít men kem vẽ hoa sen xanh kèm giỏ ấm Bát Tràng cao cấp
Giá: 1,700,000 1,700,000 VNĐ
Bộ ấm tích 500ml men lam Huế vẽ rồng ẩn
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
-8% Ấm tích 7,5 lít men rạn cổ vẽ sơn thủy
Giá: 1,250,000 1,150,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men rạn cổ bọc đồng vẽ sơn thủy
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Ấm tích 750ml men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 1,050,000 1,050,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít men lam cổ bọc đồng Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
-5% Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít hoa sen xanh kèm phụ kiện
Giá: 1,050,000 1,000,000 VNĐ
-7% Bộ ấm tích 1,5 lít hoa sen xanh men kem
Giá: 750,000 700,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít men kem vẽ hoa sen xanh
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít vẽ hoa dây men lam cổ
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít cao cấp men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 1,400,000 1,400,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Ấm tích trà xanh 1,5 lít Hoa Sen men lam cổ
Giá: 400,000 400,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ Sơn Thủy kèm giỏ ủ ấm bọc gấm
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít men lam cổ Trúc lâm thất hiền kèm giỏ ủ ấm cao cấp
Giá: 1,150,000 1,150,000 VNĐ
12
0949808555