Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ấm tích trà xanh

Ấm tích 1,5 lít vẽ hoa dây men lam cổ
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít hoa dây cổ men lam cổ
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
-2% Bộ ấm tích Bát Tràng 1,5 lít men rạn cổ bọc đồng kèm giỏ ủ ấm tích
Giá: 2,300,000 2,250,000 VNĐ
-5% Bộ ấm tích 1 lít men rạn cổ bọc đồng kèm giỏ ủ ấm tích
Giá: 2,150,000 2,050,000 VNĐ
Bộ ấm tích Bát Tràng men rạn cổ bọc đồng 750ml
Giá: 1,050,000 1,050,000 VNĐ
-4% Bộ ấm tích ủ chè xanh 1 lít men rạn cổ bọc đồng
Giá: 1,150,000 1,100,000 VNĐ
-4% Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít men rạn cổ bọc đồng
Giá: 1,250,000 1,200,000 VNĐ
Bộ ấm tích bọc đồng 750ml kèm giỏ ủ ấm Bát Tràng
Giá: 1,950,000 1,950,000 VNĐ
-2% Bộ ấm tích men rạn cổ bọc đồng 1 lít kèm giỏ ủ ấm Bát Tràng
Giá: 2,100,000 2,050,000 VNĐ
Bộ ấm tích men rạn cổ bọc đồng 750ml
Giá: 1,050,000 1,050,000 VNĐ
-4% Bộ ấm tích men rạn cổ bọc đồng 1L
Giá: 1,150,000 1,100,000 VNĐ
-8% Ấm tích 7,5 lít men rạn cổ vẽ sơn thủy
Giá: 1,250,000 1,150,000 VNĐ
-4% Ấm tích men rạn cổ bọc đồng 750ml kèm giỏ ủ ấm Bát Tràng
Giá: 1,200,000 1,150,000 VNĐ
123
0949808555