Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ấm tích trà xanh

Ấm tích rạn 750ml kèm giỏ ấm Bát Tràng cao cấp
Giá: 1,200,000 1,200,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1 lít men rạn cổ
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 750ml men rạn cổ
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít men rạn cổ
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít men rạn kèm giỏ ủ ấm tích Bát Tràng
Giá: 1,800,000 1,800,000 VNĐ
Bộ ấm tích Bát Tràng 1,5 lít men kem vẽ hoa sen hồng
Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ vẽ sơn thủy hoa chanh cổ
Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 750ml men lam cổ vẽ sơn thủy kẻ hoa chanh cổ
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
-8% Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 650,000 600,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít men lam cổ Trúc lâm thất hiền kèm giỏ ủ ấm cao cấp
Giá: 1,300,000 1,300,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1 lít men rạn cổ kèm giỏ ủ ấm bọc gấm cao cấp
Giá: 1,600,000 1,600,000 VNĐ
Bộ ấm tích 750ml men rạn cổ kèm giành ủ ấm Bát Tràng cao cấp
Giá: 1,500,000 1,500,000 VNĐ
Ấm tích trà xanh 1.5 lít men kem vẽ hoa sen màu
Giá: 400,000 400,000 VNĐ
Ấm tích 3 lít men lam cổ Trúc lâm thất hiền
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Ấm tích 750ml men lam cổ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
0949808555