Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ấm tích trà xanh

Ấm tích 1,5 lít vẽ hoa dây men lam cổ
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít cao cấp men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 1,400,000 1,400,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Ấm tích trà xanh 1,5 lít Hoa Sen men lam cổ
Giá: 400,000 400,000 VNĐ
Bộ ấm tích 500ml men lam Huế vẽ rồng ẩn
Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ Sơn Thủy kèm giỏ ủ ấm bọc gấm
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít men lam cổ Trúc lâm thất hiền kèm giỏ ủ ấm cao cấp
Giá: 1,150,000 1,150,000 VNĐ
Bộ ấm tích chè xanh 1,5 lít men lam cổ Sơn Thủy
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bộ ấm tích men lam cổ 1,5 lít kèm giỏ ủ ấm tích Bát Tràng
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
Ấm tích 2,5 lít kèm giỏ ủ ấm tích Bát Tràng cao cấp
Giá: 1,750,000 1,750,000 VNĐ
Ấm tích 750ml men lam cổ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 2,5 lít men lam cổ kèm giỏ ủ ấm tích cao cấp
Giá: 2,350,000 2,350,000 VNĐ
Ấm tích 2,5 lít men lam cổ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bộ ấm tích 2,5 lít men lam cổ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 700,000 700,000 VNĐ
0949808555