Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Ấm tích trà xanh

Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ Sơn Thủy kèm giỏ ủ ấm bọc gấm
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
Bộ ấm tích chè xanh 1,5 lít men lam cổ Sơn Thủy
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 750ml men lam cổ vẽ sơn thủy kẻ hoa chanh cổ
Giá: 550,000 550,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ vẽ sơn thủy hoa chanh cổ
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Ấm tích 1,5 lít vẽ hoa dây men lam cổ
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít hoa dây cổ men lam cổ
Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
-2% Bộ ấm tích Bát Tràng 1,5 lít men rạn cổ bọc đồng kèm giỏ ủ ấm tích
Giá: 2,300,000 2,250,000 VNĐ
-5% Bộ ấm tích 1 lít men rạn cổ bọc đồng kèm giỏ ủ ấm tích
Giá: 2,150,000 2,050,000 VNĐ
Bộ ấm tích Bát Tràng men rạn cổ bọc đồng 750ml
Giá: 1,050,000 1,050,000 VNĐ
-4% Bộ ấm tích ủ chè xanh 1 lít men rạn cổ bọc đồng
Giá: 1,150,000 1,100,000 VNĐ
-4% Bộ ấm tích trà xanh 1,5 lít men rạn cổ bọc đồng
Giá: 1,250,000 1,200,000 VNĐ
Bộ ấm tích bọc đồng 750ml kèm giỏ ủ ấm Bát Tràng
Giá: 1,950,000 1,950,000 VNĐ
-2% Bộ ấm tích men rạn cổ bọc đồng 1 lít kèm giỏ ủ ấm Bát Tràng
Giá: 2,100,000 2,050,000 VNĐ
123
0949808555