Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Cốc chén sứ men lam cổ

Cốc uồng trà Cung Đình vẽ rồng men lam cổ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc uống trà Cung Đình men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly sứ uống rượu men lam cổ vẽ sơn thủy Đồ Ký Kiểu phục chế
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc tách uống trà hoa dây men lam cổ
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
0949808555