Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Điếu bát men rạn

Điếu bát bọc đồng men hỏa biến màu đen
Giá: 1,000,000 1,000,000 VNĐ
Điếu bát gốm sứ bọc đồng men hỏa biến màu thiên thanh
Giá: 1,000,000 1,000,000 VNĐ
Điếu bát gốm sứ bọc đồng men hỏa biến
Giá: 1,000,000 1,000,000 VNĐ
Điếu bát men rạn cổ bọc đồng rồng nổi dáng thắt loe
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Điếu bát men rạn cổ bọc đồng dáng thắt loe Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Điếu bát bọc đồng men rạn rồng nổi dáng quả lựu
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Điếu bát men ngọc bọc đồng giả cổ
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Điếu bát men rạn cổ bọc đồng vẽ sơn thủy
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Điếu bát men rạn cổ bọc đồng vẽ Sơn Thủy
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
0949808555