Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Bình lọ hoa Bát Tràng

Bình lọ hoa men kết tinh dáng lọ bom
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Lọ hoa men kết tinh trắng dáng cuốn thư
Giá: Call 0949808555
Lọ giỏ cua cắm hoa sen khắc hoa phù dung
Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Bình tụ khí phong thủy bằng gốm sứ khắc hoa phù dung
Giá: 2,000,000 2,000,000 VNĐ
Bình hút tài lộc gốm sứ khắc hoa phù dung
Giá: 3,500,000 3,500,000 VNĐ
Bình hút tài lộc khắc hoa phù dung
Giá: 2,500,000 2,500,000 VNĐ
Bình tụ khí phong thủy gốm sứ khắc hoa phù dung
Giá: 1,500,000 1,500,000 VNĐ
Lọ tỏi cắm hoa sen khắc hoa phù dung
Giá: 900,000 900,000 VNĐ
Bình lọ cắm hoa cúc khắc hoa phù dung
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Lọ tỳ bà Bát Tràng khắc hoa phù dung
Giá: 950,000 950,000 VNĐ
Lọ tỏi khắc hoa phù dung

Lọ tỏi khắc hoa phù dung

Mã sản phẩm: 6801204

Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Bình tỳ bà khắc hoa phù dung

Bình tỳ bà khắc hoa phù dung

Mã sản phẩm: 6800203

Giá: 2,150,000 2,150,000 VNĐ
Vò gốm sứ khắc hoa phù dung

Vò gốm sứ khắc hoa phù dung

Mã sản phẩm: 6812002

Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Bình gốm khắc hoa phù dung

Bình gốm khắc hoa phù dung

Mã sản phẩm: 6812001

Giá: 1,250,000 1,250,000 VNĐ
Thạp gốm men ngọc lục bảo bọc đồng đắp nổi Bát Tiên vân du
Giá: 8,500,000 8,500,000 VNĐ
0949808555