Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bình lọ men rạn cổ

Bình hút lộc Tứ quý men rạn Chu Đậu
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bình tỳ bà men rạn cổ vẽ hoa sen
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Bình tỳ bà men rạn cổ vẽ hoa phù dung
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Lọ tỳ bà men rạn cổ vẽ chuồn chuồn kim
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
Lọ tỳ bà men rạn cổ Bát Tràng vẽ sơn thủy
Giá: 350,000 350,000 VNĐ
0949808555