Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bình lọ đựng hóa mỹ phẩm bằng gốm sứ

Bình lọ đựng nước rửa tay bằng gốm sứ men gốm vàng
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Lọ đựng xà phòng bằng gốm sứ men hỏa biến
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Lọ đựng dầu gội bằng gốm sứ men hỏa biến
Giá: 180,000 180,000 VNĐ
Bình lọ nước rửa tay gốm sứ men hỏa biến
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
Lọ nước rửa tay đồ dùng khách sạn men trứng sáo
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Lọ đựng nước rửa tay bằng gốm sứ
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Lọ đựng sữa tắm bằng gốm sứ men gốm nâu
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Lọ đựng nước rửa tay bằng gốm sứ men đen
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
0949808555