Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Cốc sứ có nắp

Ly cốc sứ có nắp men hỏa biến Thỏ Ngọc
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Ly cốc sứ có nắp kèm đĩa kê men hỏa biến Thỏ Ngọc
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
Cốc sứ Mẫu Đơn viền vàng

Cốc sứ Mẫu Đơn viền vàng

Mã sản phẩm: 0106201

Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly cốc mẫu đơn viền vàng 350ml kèm đĩa sứ
Giá: 185,000 185,000 VNĐ
Cốc sứ Bát Tràng có nắp kèm đĩa sứ 15cm men vân đá màu tím
Giá: 165,000 165,000 VNĐ
Ly cốc Mẫu Đơn men trắng kèm đĩa sứ men trắng vẽ hoa sen xanh
Giá: 135,000 135,000 VNĐ
Ly cốc sứ có nắp kèm đĩa sứ men trắng vẽ hoa mai vàng
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Ly cốc sứ có nắp kèm đĩa sứ men trắng vẽ hoa mai xanh
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Ly cốc có nắp kèm đĩa sứ men trắng vẽ tre trúc
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp kèm đĩa sứ men trắng vẽ hoa đào
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp kèm đĩa sứ men trắng vẽ hoa sen xanh
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp men lam cổ Trúc lâm thất hiền
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp men ngọc vẽ hoa mai trắng
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Ly sứ Bát Tràng có nắp vẽ tre trúc men kem
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Cốc sứ có nắp vẽ hoa dây

Cốc sứ có nắp vẽ hoa dây

Mã sản phẩm: 1900523

Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Ly cốc có nắp men trắng vẽ hoa sen coban
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
0949808555