Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ly sứ trắng

Ly cafe latte 330ml gốm sứ Bát Tràng cao cấp men trắng
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly tách cafe latte 330ml gốm sứ Bát Tràng men trắng
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe Espresso 70ml gốm sứ cao cấp
Giá: 32,000 32,000 VNĐ
Tách cafe Espresso 70ml gốm sứ cao cấp
Giá: 18,000 18,000 VNĐ
Ly cafe Espresso 90ml gốm sứ cao cấp
Giá: 20,000 20,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe Espresso 90ml gốm sứ cao cấp
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Ly cafe 150ml dáng vuông gốm sứ Bát Tràng
Giá: 25,000 25,000 VNĐ
Ly tách cafe 150ml dáng vuông gốm sứ Bát Tràng
Giá: 40,000 40,000 VNĐ
Ly tách cafe cappuccino 180ml gốm sứ cao cấp men trắng dáng Nhật
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Ly cafe cappuccino 180ml gốm sứ cao cấp men trắng dáng Nhật
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Ly tách sứ uống cafe capuchino 165ml kiểu Ý gốm sứ cao cấp
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly sứ uống cafe capuchino Ý 165ml gốm sứ cao cấp
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Ly tách cà phê capuchino 200ml gốm sứ cao cấp men trắng
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly cà phê capuchino 200ml gốm sứ cao cấp men trắng
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Ly tách cà phê cappuccino 250ml gốm sứ cao cấp men trắng dáng vuông
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Ly cà phê cappuccino 250ml gốm sứ cao cấp men trắng dáng vuông
Giá: 40,000 40,000 VNĐ
123
0949808555