Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Điếu bát men lam cổ

Điếu bát men lam cổ bọc đồng vẽ Cổ Đồ
Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Điếu bát men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Điếu bát men lam cổ bọc đồng Trúc lâm thất hiền
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
0949808555