Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Bát đĩa men lam cổ

Bát thuyền bày gà cúng nguyên con men lam cổ vẽ hoa sen
Giá: 415,000 415,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men lam cổ 16cm vẽ Hoa Sen
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men lam cổ 18cm vẽ Hoa Sen
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
Bát chiết yêu Bát Tràng men lam cổ 18cm vẽ Sơn Thủy
Giá: 125,000 125,000 VNĐ
-5% Bát chiết yêu Bát Tràng 16cm men lam cổ vẽ sơn thủy
Giá: 105,000 100,000 VNĐ
-5% Bát chiết yêu Bát Tràng 16cm men lam cổ vẽ chuồn sen
Giá: 105,000 100,000 VNĐ
Bát chiết yêu 18cm men lam cổ vẽ Sen Chuồn
Giá: 130,000 130,000 VNĐ
123
0949808555