Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Gốm sứ phong thủy

Tượng đầu rồng thời Lý màu gốm đất nung
Giá: 700,000 700,000 VNĐ
Tượng linh vật Đầu Rồng Hoàng Thành Thăng Long
Giá: 2,000,000 2,000,000 VNĐ
Tượng linh vật Đầu Phượng Hoàng Thành Thăng Long
Giá: 2,000,000 2,000,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Sửu gốm sứ phong thủy
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Tý gốm sứ phong thủy
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Hợi linh vật phong thủy gốm sứ
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Tuất linh vật phong thủy gốm sứ
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Tượng Dê gốm sứ Bát Tràng

Tượng Dê gốm sứ Bát Tràng

Mã sản phẩm: 2501527

Giá: 1,500,000 1,500,000 VNĐ
Đầu Phượng màu gốm đất nung cổ vật Hoàng Thành Thăng Long phục chế
Giá: 1,800,000 1,800,000 VNĐ
Tượng rồng gốm sứ linh vật phong thủy để bàn
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Tượng tỳ hưu trấn trạch gốm sứ Bát Tràng
Giá: 1,350,000 1,350,000 VNĐ
Tượng đầu rồng Thăng Long men Celadon
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Tượng đầu rồng Hoàng Thành Thăng Long gốm sứ men nâu
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Tượng Đầu Rồng Thăng Long men vàng
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Tượng tỳ hưu chiêu tài lộc gốm sứ phong thủy
Giá: 1,350,000 1,350,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Dậu linh vật phong thủy gốm sứ
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
0949808555