Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Gốm sứ phong thủy

Tượng con giáp tuổi Tý gốm sứ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Tượng đầu rồng Thăng Long men Celadon
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Thìn gốm sứ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Hợi bằng gốm sứ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Tuất bằng gốm sứ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Ngọ bằng gốm sứ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Dậu bằng gốm sứ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Thân bằng gốm sứ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Mùi bằng gốm sứ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Tỵ bằng gốm sứ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Phù điêu Lá Bồ Đề hình Đức Phật 3D gốm Hồng Sa
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Mão gốm sứ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Dần gốm sứ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Tượng con giáp tuổi Sửu gốm sứ
Giá: 200,000 200,000 VNĐ
Bình tụ khí phong thủy bằng gốm sứ khắc hoa phù dung
Giá: 2,000,000 2,000,000 VNĐ
Bình hút tài lộc gốm sứ khắc hoa phù dung
Giá: 3,500,000 3,500,000 VNĐ
12
0949808555