Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Ấm chén men lam cổ

-8% Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 650,000 600,000 VNĐ
-2% Bộ ấm tích trà xanh 2,5 lít men lam cổ kèm giỏ ủ ấm tích cao cấp
Giá: 2,450,000 2,400,000 VNĐ
Bộ ấm tích 2,5 lít men lam cổ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 800,000 800,000 VNĐ
Bộ ấm tích 1,5 lít men lam cổ Sơn Thủy kèm giỏ ủ ấm bọc gấm
Giá: 1,650,000 1,650,000 VNĐ
Bộ ấm tích chè xanh 1,5 lít men lam cổ Sơn Thủy
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Lọ đựng tăm bằng gốm sứ men lam cổ bọc đồng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Lọ đựng chè gốm sứ men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc lâm thất hiền
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Lọ chè men lam cổ bọc đồng dáng vuông vẽ sơn thủy
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Lọ chè men lam cổ bọc đồng Trúc lâm thất hiền dáng tròn
Giá: 300,000 300,000 VNĐ
Lọ chè men lam cổ bọc đồng dáng quai xách
Giá: 500,000 500,000 VNĐ
Gạt tàn gốm sứ men lam cổ bọc đồng Trúc lâm thất hiền
Giá: 250,000 250,000 VNĐ
Phụ kiện bộ ấm trà men lam cổ bọc đồng
Giá: 600,000 600,000 VNĐ
Phụ kiện bộ đồ trà men lam cổ bọc đồng
Giá: 650,000 650,000 VNĐ
Bộ ấm tích 500ml men lam Huế vẽ rồng ẩn
Giá: 750,000 750,000 VNĐ
Bộ ấm trà nắp lõm men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc Lâm Thất Hiền
Giá: 850,000 850,000 VNĐ
Bộ ấm trà vuốt số 2 men lam cổ bọc đồng vẽ Trúc lâm thất hiền
Giá: 1,050,000 1,050,000 VNĐ
123
0949808555