Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Cốc cafe gốm sứ

Ly cốc sứ uống cafe latte cappuccino 300ml
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly cafe cappuccino 220ml dáng Đức

Ly cafe cappuccino 220ml dáng Đức

Mã sản phẩm: 3603901

Giá: 40,000 40,000 VNĐ
Ly cafe latte 330ml gốm sứ Bát Tràng cao cấp men trắng
Giá: 55,000 55,000 VNĐ
Cốc trà không quai men hỏa biến
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Cốc trà Lipton không quai men hỏa biến
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly uống trà không quai men hỏa biến
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Ly cốc trà không quai men hỏa biến
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly trà không quai men hỏa biến

Ly trà không quai men hỏa biến

Mã sản phẩm: 5200510

Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Cốc uống trà xanh không quai men hỏa biến
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Cốc uống trà Lipton không quai men đen lòng xanh
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Cốc sứ Bát Tràng khắc tre men đen lòng gốm
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Cốc sứ Bát Tràng khắc hoa sen men đen lòng gốm
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Cốc uống trà Cốc uống cafe men đen lòng gốm
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Ly cà phê gốm sứ men đen lòng gốm
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly trà không quai giả vuốt men đen lòng gốm
Giá: 35,000 35,000 VNĐ
Cốc cafe eo men đen lòng đỏ khắc tre trúc
Giá: 60,000 60,000 VNĐ
0949808555