Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
 0949.808.555

Cốc cafe gốm sứ

Cốc sứ quai chữ C men xanh Coban
Giá: Call 0949808555
Ly cốc sứ quai chữ C men đỏ

Ly cốc sứ quai chữ C men đỏ

Mã sản phẩm: 7705427

Giá: Call 0949808555
Ly cốc cafe gốm sứ men đen lòng gốm khắc tre
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Ly cafe gốm sứ men đen lòng vàng khắc tre
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Cốc uống cafe men đen lòng xanh khắc tre trúc
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Cốc cafe eo men đen lòng đỏ khắc tre trúc
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Cốc cafe men đen lòng gốm

Cốc cafe men đen lòng gốm

Mã sản phẩm: 0404438

Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Cốc cafe không quai gốm sứ men đen lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Cốc không quai men đen lòng gốm dáng cốc cao
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Bình sữa gốm sứ men nâu lòng gốm
Giá: 50,000 50,000 VNĐ
Bình đường gốm sứ men nâu lòng gốm
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly sứ quai chữ C men mát màu Carot
Giá: Call 0949808555
Cốc sứ quai chữ C men đen

Cốc sứ quai chữ C men đen

Mã sản phẩm: 7700525

Giá: Call 0949808555
Cốc sứ Bát Tràng men mát trắng dáng cốc trụ
Giá: 80,000 80,000 VNĐ
Cốc cafe Cốc sứ quai lỗ men trắng
Giá: Call 0949808555
0949808555