Chắp Cánh Thương Hiệu

Kết Nối Tinh Hoa

Địa chỉ: Số 51 Đ. Bát Tràng, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 
0949.808.555

Cốc cafe gốm sứ

Ly cốc sứ có nắp men hỏa biến màu thiên thanh
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Tách cafe capuchino 250ml gốm sứ men màu xanh Coban
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Tách cafe capuchino 250ml gốm sứ men vân đá màu vàng
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Tách cafe capuchino 250ml gốm sứ men vân đá màu xanh lục
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Ly sứ uống cafe capuchino 250ml gốm sứ men vân đá màu cam dáng vuông
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly uống cafe capuchino 250ml gốm sứ men màu xanh lục dáng ly vuông
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly uống cafe capuchino 250ml gốm sứ men màu đen dáng ly vuông
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly uống cafe capuchino 250ml gốm sứ men màu cam dáng ly vuông
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Tách sứ uống cafe capuchino 250ml gốm sứ men màu xanh lục
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Tách sứ uống cafe capuchino 250ml gốm sứ men màu xanh Kabe
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Tách sứ uống cafe capuchino 250ml gốm sứ men vân đá màu hồng
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Tách sứ uống cafe capuchino 250ml gốm sứ men vân đá màu xanh Kabe
Giá: 90,000 90,000 VNĐ
Ly sứ uống cafe capuchino 180ml gốm sứ men màu vàng
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
Ly sứ uống cafe capuchino 180ml gốm sứ men vân đá màu đỏ
Giá: 70,000 70,000 VNĐ
0949808555